Ostoskori

Hybridiratkaisuja hulevesille

Lahden Ranta-Kartanon uudelle asuinalueelle kokeillaan hulevesien uusia puhdistus- ja käsittelytapoja. Projektin tavoitteena on puolittaa fosforikuormitusta Vesijärvellä.

Linja-autoaseman siirtyminen uuteen Matkakeskukseen herätti ajatuksen rakentaa käytöstä pois jäävälle laajalle parkkikentälle asuntoja. Kaupunki näki tilaisuuden toteuttaa kohde niin, että osa siitä varataan hulevesien käsittelyyn.

– On arvioitu, että Lahden hulevedet vastaavat noin kolmanneksesta siitä fosforista, joka päätyy Vesijärven Enonselälle. Se on todella huomattava määrä, kertoo Lahden kaupungin vesiensuojelusuunnittelija Juhani Järveläinen.

Hulevesien hallinta kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla valittiin yhdeksi hallituksen kärkihankkeista, ja Ympäristöministeriö myönsi sen toteutukseen 300 000 euron valtionavustuksen. Rahan vastineena kaupunki etsii yritysten kanssa uusia menetelmiä hulevesien käsittelyyn ja jakaa kertyneitä kokemuksia muille. Ranta-Kartanon ohella Lahden entisellä kasarmialueella Hennalassa aiotaan tutkia, miten hulevesiä kannattaa puhdistaa.

Sadevesien imeytys ja suodatus

Sadevesiä on tarkoitus suodattaa ja imeyttää maaperään viherkaistojen ja -kattojen avulla. Ne viivyttävät valumaa tasaisemmin hallittavaksi.
– Niillä saadaan suodatettua ja varastoitua noin viiden millimetrin vuorokautinen sadevesi, Järveläinen kertoo.

Runsaammat sateet johdetaan viisi metriä leveää kanaalia pitkin alueen pohjoisreunan biosuodatusaltaaseen.
– Ylivuotovesi ohjataan varaviemäriä pitkin Länsi-Hennalaan, jonne rakennetaan laaja biosuodatus- ja laskutusaltaiden sekä kosteikkojen muodostama hulevesien käsittelyalue. Sieltä puhdistuneet hulevedet johdetaan edelleen Porvoonjokeen.

Tehdyt suunnitelmat ovat vielä alustavia. Esimerkiksi viherkatot saattavat peruuntua, jos ne osoittautuvat liian kalliiksi. Toisaalta tutkitaan, voisiko niiden eristyskyky säästää lämmityskustannuksia.

Lahden kaupungin vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin arvioi, että hajautetut käsittelyratkaisut ovat järkevämpiä kuin keskitetyt.
– Niillä saadaan loppujen lopuksi käsiteltyä huomattavasti enemmän vesiä. Keskitetyssä mallissa hulevedet johdetaan usein lähelle vesistöä, jossa maa on savikkoista ja luonnonmukainen suodatus tehotonta.

Malin toteaa, että hulevesien hallinta vaikuttaa järvien lisäksi pohjavesiin.
– Jos kaikki vedet johdetaan kovia pintoja ja viemäreitä pitkin vesistöihin, pohjaveden määrä vähenee. Luonnonmukainen hulevesien käsittely palvelee näin ollen laajasti vesihuoltoa.

Erilaiset suodatinmateriaalit testauksessa

Kohteessa testataan Uponorin valmistamia laatikkomallisia, 2,6 metriä pitkiä ja 1,2 metriä leveitä suodattimia. Ne pidättävät roskia ja keräävät vedestä hiekkaa, öljyä, raskasmetalleja ja ravinteita. Suodattimia voidaan sijoittaa esimerkiksi pysäköintialueille, liikenneväylien varsille ja kattovesien purkupaikoille.

Kyösti Kallion kadulle on asennettu kolme suodatinta, joista jokainen kerää hulevesiä 150–200 neliömetrin alueelta ja pystyy varastoimaan 10 millimetrin vuorokautisen sateen. Uponorin tuotelinjapäällikkö Niila Tast kertoo, että jokaisessa niissä on hieman erilainen suodatinmateriaali.
– Haluamme testata materiaaleja, joiden oletetaan toimivan hyvin.

Helsingin yliopiston tutkijat mittaavat vedenlaatua ja suodattimien tehoa kahden vuoden ajan. Uponor aikoo tämän jälkeenkin seurata mittauksilla suodattimien toimintaa.

– Kyseessä on pilottihanke, ja tarkoitus on kehittää näistä myyntiin tuleva tuote. Hulevedet olisi hyvä puhdistaa mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa. Vesimäärät ovat silloin kohtuullisen pieniä ja epäpuhtaudet on helpompi puhdistaa, hän toteaa.

Uponorin suodattimien etuna onkin, että vedet saadaan välittömästi puhdistettua. Pieni koko mahdollistaa asentamisen tiiviille kaupunkialueelle.

Hulevesien hallinnalla luodaan viihtyisää kaupunkiympäristöä. Ranta-Kartanossa tähän pyritään lisäämällä nurmikoita ja muita viheralueita sekä istuttamalla puistomaiseen kanaaliin vesikasvillisuutta.

Uponorin sadevesituotteet monipuolisesti Onniselta

Onnisen valikoimasta löydät tarpeisiisi soveltuvat Uponorin hulevesituotteet.