54 Fördelningscentraler

Visa arkiverade produkter
Tillgänglighet
Varumärke

Pienjännitejakeluverkon rakentamisessa turvallisuus on avain asemassa. Verkon on oltava turvallinen käyttäjilleen ja käyttökohteilleen. Oikein mitoitettu sulakesuojaus onkin 1 kV kaapeliverkon suojauksen kulmakivi. Onnisen valikoimassa olevat kaapelijakokaappien kiskostot ja varokekytkimet on paitsi turvallisia myös käyttäjäystävällisiä. Kahvasulakkeen vaihto tai kaapelin liitäntä on nopeita ja helppoja tehdä kun kytkimet toimivat luotettavasti säässä kuin säässä.